Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Từ xưa, ông cha ta đã có những câu châm ngôn: “Không thầy đố mầy làm nên”, hoặc “Có học mới nên khôn”... Để khuyến khích việc học tập cho tuổi trẻ, trang bìa mặt sau của tập vở trước đây thường có in câu: “Ngọc kia chẳng giũa, chẳng mài/ Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi/...”. Nhiều thế hệ học sinh đã thuộc lòng bài này và ghi vào tiềm thức một cách tự nhiên.
Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, dân tộc ta. Đến văn kiện Đại hội XII, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được biểu hiện sinh động trong sự vận dụng sáng tạo, phát triển của Đảng, thực sự trở thành giá trị to lớn đối với con đường đi lên của dân tộc.  
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nhiều người vẫn còn nhớ mãi câu nói của người thanh niên Nguyễn Tất Thành với Lê khi đươc bạn hỏi lấy tiền đâu để đi ra nước ngoài, Thành xòe hai bàn tay và nói: “Đây, tiền đây! Mình sẽ lao động để kiếm sống và có tiền để ra đi”. Câu nói này để lại cho thanh niên chúng ta nhiều suy ngẫm về lối sống và sự phấn đấu vươn lên.
Sau 45 năm chúng ta càng thấy rõ: Di chúc là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền. Di chúc là tác phẩm bàn sâu sắc về những định hướng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta hôm nay.
Nguyễn Tấn Trung là điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bởi anh khá “cứng” so với cái tuổi 31 của mình. chúng tôi càng nhận ra, ẩn sâu trong vóc dáng săn chắc và khuôn mặt rắn rỏi kia là một nghị lực mạnh mẽ và tình cảm sâu sắc của người sĩ quan trẻ hôm nay đối với thế hệ cha anh đi trước. Hiện Trung đang mang quân hàm Thượng úy, là Phân đội trưởng thuộc Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Long An (Quân khu 7). Người con của vùng đất Châu Thành (tỉnh Long An) này vốn là học viên của trường Đại học Nguyễn Huệ. Bắt đầu từ năm 2005, Trung tham gia khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Cam-pu-chia.
Trong Di chúc trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
Trước khi về cõi vĩnh hằng, Bác Hồ đã dặn lại rằng: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".
Có thể nói rằng, giáo dục lý tưởng và giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên là một nội dung cốt lõi nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh.  Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nói về thanh niên với tấm lòng thương yêu vô hạn của vị cha già dân tộc. Người căn dặn chúng ta "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên"".
Vâng, Bác Hồ kính yêu của chúng ta! Người đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, Người đã khai sông mở lối cho chúng ta có cả cuộc đời. Có lẽ hơn ai hết, Bác là người sớm nhận ra được sức mạnh, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; và cũng hơn ai hết Người đã khẳng định mục tiêu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc là độc lập tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Vì độc lập tự do mà không đem lại hạnh phúc cho nhân dân thì độc lập ấy không mang lại ý nghĩa đích thực. Chính vì lẽ đó, sau khi đất nước được độc lập, Bác luôn dành tình cảm đặt biệt đối với nhân dân, quan tâm chăm lo đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng nền đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Người coi đó là gốc rễ của mọi công việc, là nền tảng thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân ta luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên, Người luôn dành tình cảm, sự quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, động viên đến các thế hệ thanh niên của nước nhà.
Các tin khác
Xem tin theo ngày