Tìm kiếm
Ngày 23/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã ban hành Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT trong đó nêu rõ Kế hoạch hành động của Ủy ban trong năm 2020.
 
Thực hiện Kế hoạch số 1746/KH-STTTT ngày 31/12/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác KSTTHC trong quý 1 năm 2020 đã...
Ngày 24/03/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg  phê duyệt danh mục Dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công (DVC) quốc gia năm 2020. 
 
Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 76/KH-UBND về Triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động...
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 62.399
Truy cập hiện tại 42