Tìm kiếm
Ngày 25/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/QĐ-BTCHT phê duyệt “Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa...
 
Đó là kết quả vừa được công bố vào sáng nay (25/5) tại tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính...
Theo đó, tại Quyết định Số: 807/QĐ-BTTTT ngày 28/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 04 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Viễn thông và Internet.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Công văn số 1714/UBND-TP ngày 23/02/2022 gửi các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;HĐND và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế về việc hướng dẫn hướng dẫn quy trình...
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 202.707
Truy cập hiện tại 636