Tìm kiếm
Sáng ngày 19/01/2020, tại Văn phòng UBND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp và công bố kết quả khảo sát chỉ số DDCI năm 2020. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê...
 
 Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được một số kết quả trong công tác triển khai kiểm soát thủ tục hành chính, cụ thể như sau:  
Ngày 25/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2735/QĐ-STTTT ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2021 Hệ thống ISO 9001:2015.  
 
Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 17 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể như sau:
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 136.969
Truy cập hiện tại 1.515