Tìm kiếm
Đến năm 2025, Việt Nam thuộc top 4 ASEAN về xếp hạng số hóa quốc gia là mục tiêu được đưa ra tại dự thảo Đề án "Chuyển đổi số quốc gia."
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia.
Theo Nghị quyết vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ yêu cầu các...
 
Ngày 29/7, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với 12 Bộ, cơ quan để đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử. 
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 45.869
Truy cập hiện tại 828