Tìm kiếm
Từ ngày 17/2 - 31/3/2020 khi người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến được giảm 50% cước chuyển phát.
 
Ngày 12/2/2020, tại Hội nghị Uỷ ban Quốc gia (UBQG) về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu quan trọng về Chính...
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Đề án tổng...
 
Để cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 932 /UBND-TĐKT ngày 11/02/2020 về việc cải thiện và nâng...
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 62.399
Truy cập hiện tại 41