Tìm kiếm
Ngày 14/11, UBND thị trấn Phong Điền tổ chức lễ khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại (BPTN&TKQHĐ). Đây là đơn vị thứ 2 được UBND huyện Phong Điền chọn làm điểm triển khai.  
 
Nhờ đổi mới lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong hai năm trở lại đây trên địa bàn thị trấn Sịa (Quảng Điền) được cải thiện đáng kể.  ...
Chỉ sau hơn một năm triển khai, đến nay, huyện Quảng Điền đã thành lập được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại (BPTN&TKQHĐ) ở 11/11 xã, thị trấn và cấp huyện, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.
 
Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2578/QĐ-UBND, về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT).  
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 28.637
Truy cập hiện tại 492