Tìm kiếm
Ngày 25 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 261 /KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.
 
1. Một số mô hình hành chính công trên thế giới
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị là mục đích trực tiếp của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Đây cũng là nội dung chủ yếu của đổi mới chính trị để...
 
Thủ tướng biểu dương các Bộ đã “dũng cảm cắt bỏ quyền lực của mình” để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tốt hơn, đồng thời cảnh báo  nếu “cắt thủ tục này mà lại mọc ra thủ tục khác vì quyền lợi của vụ mình,...
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 16.555
Truy cập hiện tại 1.531