Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thống kê, báo cáo
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4462/UBND-CT ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh  về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề...
Ngày 30/10/2019, Sở TT&TT đã ban hành Báo cáo số 1302/BC-STTTT về Công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và  phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Ngày 11/9/2019 Sở TT&TT đã có văn bản số 964/BC-STTTT về báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019.
Ngày 6/6/2019 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 497/BC-STTTT về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019.
Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế kính gửi quý doanh nghiệp phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp công nghệ thông tin năm 2019.
Các văn bản, mẫu phiếu liên quan đến việc thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.522.152
Hiện tại 82 khách