Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020
Ngày cập nhật 17/06/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4462/UBND-CT ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh  về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan cung cấp những số liệu chính xác theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/6/2020 để Sở tổng hợp tham mưu UBND tỉnh về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020, 

Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.018.159
Truy cập hiện tại 2.139 khách