Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo
Ngày cập nhật 15/02/2020

Các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương về công tác phòng chống Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

 

 

 

- Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 08/02/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra

- Công văn số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về khuyến cáo phòng chống bệnh nCoV tại nơi làm việc

- Công văn số 852/UBND-YT - V/v thực hiện nghiêm việc rà soát, cách ly phòng chống dịch

- Công văn số 71/TTCS-TTTH - V/v tuyên truyền tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra

- Thông báo số 32/TB-UBND ngày 11/02/2020 - Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Công văn số 958 /UBND-ĐN ngày 12/02/2020 về việc tăng cường công tác quản lý người nước ngoài trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

- Công văn số 1059/UBND-GD ngày 15/02/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19

- Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, tổ chức cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.223.468
Truy cập hiện tại 366 khách