Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khảo sát số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022
Ngày cập nhật 21/06/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5358/UBND-CN ngày 28/5/2022 về việc rà soát, báo cáo số liệu phục vụ đánh giá chỉ số ICT Index năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan cung cấp những số liệu chính xác (năm 2020, 2021) theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/6/2022 để Sở tổng hợp tham mưu UBND tỉnh về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.642.019
Hiện tại 1.020 khách