Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sẽ không phải xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 22/09/2022

Sắp tới, khi thực hiện các thủ tục hành chính trên toàn quốc, người dân sẽ không còn phải xuất trình sổ hộ khẩu mà chỉ cần sử dụng thẻ căn cước có gắn chíp định danh điện tử.

Đó là một bước tiến lớn trong công tác cải cách hành chính, triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (đề án 06) mà chính phủ vừa yêu cầu UBND cấp tỉnh phải thực hiện trong nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022. Nghị quyết cũng yêu cầu việc sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu phải hoàn thành trong tháng 10-2022.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao các bộ, ngành liên quan như Y tế, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ khẩn trương phối hợp với Bộ Công an tích hợp, kết nối các phần mềm nghiệp vụ với phần mềm dịch vụ công liên thông phục vụ triển khai thí điểm; hoàn thành trước ngày 15-9-2022 trên cơ sở phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin ở mức cao nhất cho việc kết nối này.

Bên cạnh đó Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, xác định những vấn đề vướng mắc phải sửa đổi và kiến nghị phương án, lộ trình sửa đổi đáp ứng được lộ trình đề ra của đề án 06, Luật cư trú và bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo Luật cư trú, gửi kết quả cho Bộ Công an trước ngày 20.9.2022.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, ngành, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp thống nhất lộ trình, giải pháp sửa đổi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 30.9.2022.

 

Hoài Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.139.467
Hiện tại 403 khách