Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 từ nay đến cuối năm 2022
Ngày cập nhật 22/09/2022

Tại  Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 29/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 từ nay đến cuối năm 2022 , Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng công cụ dùng chung để các cơ quan Nhà nước phát triển cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

 

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế đã khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để triển khai các dịch vụ khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối với các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành liên quan. Cụ thể:

- Sở TTTT đã phối hợp với Công an tỉnh, hoàn thành đánh giá an toàn thông tin, hoàn thành kết nối thử nghiệm và đã được Bộ Công an cung cấp tài khoản để kết nối.

- Hiện Sở TTTT đang hoàn thiện hệ thống xác thực người dùng tại tỉnh nhằm triển khai 03 dịch vụ kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về dân cư theo Công văn số 761/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Văn phòng Chính phủ.

- Ngoài ra, Sở TTTT đang rà soát, bổ sung chức năng ở bước tiếp nhận hồ sơ của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo không nhập thông tin nhiều lần trong tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính và theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến hoàn thành trước 31/10/2022.

 

 

D.Q
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.139.486
Hiện tại 407 khách