Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hoàn thiện các dịch vụ kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày cập nhật 22/11/2022

Hoàn thiện các dịch vụ kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện. 

 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông  đã hoàn thành việc kết nối để xác minh tài khoản công dân tỉnh và đang hoàn thiện chuyển đổi ứng dụng Hue-S để sử dụng diện rộng.

Đối với công tác  hướng dẫn các sở, ngành, địa phương rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDLQG về dân cư, sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp cùng Sở, ngành, địa phương và Công an tỉnh  tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh

Từ đó, Tỉnh Thừa Thiên Huế từng bước thực hiện tái cấu trúc quy trình nộp, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh nhằm đảm bảo với yêu cầu của Đề án 06.

 

Phương Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.457.194
Hiện tại 5.988 khách