Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được thụ hưởng các dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện
Ngày cập nhật 24/11/2022

Trong năm 2022, công tác tuyên truyền CCHC của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đạt kết quả khá tốt, đạt 99% kế hoạch đề ra đã góp phần  nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ và công tác CCHC nhà nước, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp được hưởng thụ các dịch vụ công giải quyết tại Ban Quản lý nhanh chóng, thuận tiện.

 

* Nâng cao nhận thức cán bộ, công chức và doanh nghiệp về CCHC nhà nước

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tích cực thông tin tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC: Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 thông qua chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, đã thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền quy định về thủ tục hành chính, Quyết định công bố TTHC của các Bộ để tham mưu gửi  Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; từ đầu năm đến nay, đã tham mưu UBND tỉnh các Quyết định công bố TTHC: 910/QĐ-UBND ngày 13/4/2022, Quyết định 967/QĐ-UBND ngày 19/4/2022, Quyết định 1082/QĐ-UBND ngày 5/5/2022, Quyết định 2279/QĐ-UBND ngày 22/9/2022, công bố danh mục TTHC mới ban hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong các lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước, Kinh doanh bất động sản, Đất đai, Vận tải biển thuộc thẩm quyền  tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Quản lý đã thực hiện cập nhật công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết vào Hệ thống thông tin TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và CCHC: sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; sử dụng chữ ký số, hộp thư điện tử công vụ… tuyên truyền triển khai thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán điện tử và không dùng tiền mặt nhằm tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội; vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử của đơn vị; cung cấp thông tin, công khai các quy trình, thủ tục hành chính đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, lồng ghép tuyên truyền CCHC trong các Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật của Ban Quản lý tổ chức cho các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp.

* Kết quả đạt được

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý đã tổ chức 9 lớp tập huấn cho hơn 2.000 lượt người lao động, chủ sử dụng lao động: tuyển truyền, phổ biến luật Lao động và Luật BHXH cho 210 người lao động làm việc tại Công ty TNHH Jointwell Việt Nam, 205 người lao động làm việc tại Công ty TNHH Scavi – Med, 309 người lao động làm việc tại Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - CN đông lạnh TT Huế, 298 người lao động làm việc tại Công ty TNHH MSV, 306 người lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Takson Huế; 253 người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Mikado-MT, 341 người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Việt Phát… Trong các buổi tập huấn đều lồng ghép nội dung tuyên tuyền công tác CCHC cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung chủ yếu tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về cải cách hành chính. Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch CCHC của tỉnh và của Ban Quản lý; Các chương trình, chính sách khuyến khích, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực ứng dụng CNTT, sử dụng các TTHC dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả đồng thời tăng tính công khai, minh mạch của TTHC. Khuyến khích doanh nghiệp luôn song hành cùng với cơ quan nhà nước, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh,  tiếp thu ý kiến phản hồi vướng mắc khó khăn từ phía doanh nghiệp, từ đó đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật. Hiện nay Văn phòng Đại diện các KCN phía Bắc dự kiến đến hết tháng 12/2022 sẽ triển khai thêm 4 lớp Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Chuyên trang tuyên truyền CCHC trên website của Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh

Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý thường xuyên đăng tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Nhà nước; chính sách, văn bản của tỉnh về CCHC, các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục  thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ…; Ngoài ra, thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách, quy hoạch... của Chính phủ, bộ ngành và của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 40 tin, bài liên quan CCHC, chuyển đổi số, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đề án 06 dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử được đăng trên Website của Ban Quản lý từ đó tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức tích cực tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, Ban Quản lý còn phối hợp tuyên truyền trên báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình để đưa tin tuyên truyền đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư về tình hình, chính sách và ưu đãi khi đầu tư vào Khu kinh tế, các Khu công nghiệp tại Thừa Thiên Huế.

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý đã chủ trì phối hợp với với các Sở, ngành và các đơn vị tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư các hãng tàu làm hàng container tại cảng Chân Mây với hơn 200 khách mời tham gia, Hội nghị đã góp phần quảng bá tuyên truyền rộng rãi đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp về  chính sách hỗ trợ của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hoá vận chuyển bằng container đi/đến Cảng Chân Mây; Công bố Quyết định của Bộ GTVT về việc đủ điều kiện làm hàng Container tại Bến số 1 Cảng Chân Mây; Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và các dự án kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực: khu công nghiệp, cảng biển, logistics...

Trong năm, các Phòng chuyên môn của Ban Quản lý đã tham mưu lãnh đạo ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp thực hiện các TTHC quy định về đầu tư, xây dựng, lao động, đất đai, môi trường  liên quan đến thực hiện dịch vụ công tại Ban Quản lý.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được quan tâm, chú trọng. Đặc biệt trong thời gian qua, bên cạnh các kênh thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chính thức, thông qua Trang thông tin điện tử của đơn vị, các Group mạng xã hội như Zalo, Viber được thành lập giữa Ban Quản lý với cán bộ CCVC, cộng đồng doanh nghiệp, Ban đã chủ động đăng tải, cung cấp các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, ban, ngành, UBND tỉnh một cách nhanh chóng, kịp thời.

* Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Ban quản lý đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023 như sau:

Thứ nhất, Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý, phục vụ kịp thời các nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp; chống tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ công thuộc thẩm quyền.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền về CCHC đồng thời gắn công tác tuyên truyền CCHC với tuyên truyền, truyền thông xây dựng hoàn thiện chính quyền điện tử, chinh quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Thứ ba, Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.457.194
Hiện tại 6.113 khách