Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 19/06/2021

Ngày 8/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021- 2025.

Với mục tiêu Chuyển đổi số ngành hướng đến hoàn thiện chính quyền điện tử và xây dựng Chính quyền số: phấn đấu 100% hoạt động quản lý nhà nước của ngành sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước (Ngoại trừ các văn bản Mật theo quy định). 100% dịch vụ công đủ điều kiện công bố mức độ 4. 100% quy trình xử lý dịch vụ hành chính được thực hiện bằng quy trình số. 50% dữ liệu chuyên ngành qua hệ thống số hóa dùng chung của tỉnh và được số hóa quy trình khai thác...

Với mục tiêu Chuyển đổi số ngành hướng đến xây dựng Xã hội số, phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức (Ngành, Địa phương bao gồm cả đơn vị trực thuộc) cài Hue-S và triển khai các hoạt động công vụ trên nền tảng Hue-S. 100% các vấn đề của ngành, địa phương được thông báo, tuyên truyền qua trang Thông tin điện tử của Sở. 100% phản ánh hiện trường, góp ý của người dân liên quan đến ngành du lịch được xử lý đảm bảo đúng điều kiện...

Với mục tiêu Chuyển đổi số ngành hướng đến phát triển Kinh tế số, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức Sở Du lịch và đơn vị trực thuộc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. 50% Doanh nghiệp du lịch dịch vụ tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc có áp dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trên Hue-S. Thúc đẩy các thành phần kinh tế có cung cấp dịch vụ sản phẩm hàng hóa tham gia vào sàn thương mại điện tử...

Với mục tiêu Mục tiêu phát triển an toàn thông tin, phấn đấu triển khai các văn bản quản lý về an toàn thông tin, nghiên cứu triển khai các ứng dụng an toàn thông tin để đưa vào khai thác vận hành nhằm tăng cường năng lực thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin có chất lượng cao. Phối hợp với Trung tâm CNTT - Bộ VHTTDL, Sở thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan trong việc tăng cường tập trung vào khả năng phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin, thích ứng linh hoạt, giảm thiểu rủi ro và giảm nhẹ hậu quả của các cuộc tấn công, nâng cao năng lực mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố về an toàn thông tin, nhanh chóng khôi phục trở lại trạng thái bình thường của hệ thống khi xảy ra sự cố. Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin...

Trên cơ sở những nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra, cần bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn, đồng thời bảo đảm sự kết nối giữa các hệ thống thông tin, bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kế hoạch triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Cụ thể, Kế hoạch bao gồm 04 nhiệm vụ trọng tâm sau: Chuyển đổi số ngành hướng đến hoàn thiện chính quyền điện tử và xây dựng Chính quyền số; Chuyển đổi số ngành hướng đến xây dựng Xã hội số; Chuyển đổi số ngành hướng đến phát triển Kinh tế số; Nguồn lực đảm bảo triển khai.

       Chi tiết Kế hoạch vui lòng xem tập tin đính kèm.
 
 
 
 
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.661.328
Hiện tại 1.526 khách