Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tuyên truyền, phổ biến >> Phổ biến pháp luật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy định gồm 4 Chương, 21 Điều.
UBND tỉnh vừa Ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động khuyến công ban hành kèm theo Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định 39)
    Ngày 17/06/2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.  

Ngày 07/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Thông tư này có nhiều điểm mới, làm giảm đáng kể các thủ tục hành chính liên quan đến chứng nhận và công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thu phát sóng vô tuyến, công nghệ thông tin thuộc trách nhiệm do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý. Nghĩa vụ thực hiện việc chứng nhận phù hợp cho sản phẩm cũng được chuyển dần từ người nhập khẩu sang nhà sản xuất đối với hàng hóa nhập khẩu, do đó các chi phí liên quan cũng sẽ được giảm đáng kể. 

Ngày 14/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT về Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý.  
Ngày 27/04/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh  
Ngày 17/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều cảu Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.  
Đại diện lãnh đạo Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa có cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Chính phủ về một số nội dung liên quan đến những quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP vừa có hiệu lực ngày 15/4.  
Ngày 9/4//2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.  
Ngày 13/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT về ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định, thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.  
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2020/NĐ-CP Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.310.324
Truy cập hiện tại 2.206 khách