Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tin tức - sự kiện >> Tin tức Công nghiệp ICT
Ngày 8 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh đã có Quyêt định số 767/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng  02 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Theo Báo cáo xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT ở Việt Nam – Vietnam ICT Index 2020 vừa được công bố sáng nay, 27/4/2021 tại phiên báo cáo trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế xếp thứ 2 chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT năm 2020  
Nhằm Triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về Triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; Đề án “Phục hồi, kích cầu phát triển du lịch Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2020 - 2021) và Kế hoạch triển khai chương trình trọng điểm phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 26/3/2021 về tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021.   
Sáng ngày 06/3/2021, tại Hội trường Trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế,  Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông Thừa Thiên Huế  đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo Đại hội.  
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.515.612
Hiện tại 3.964 khách