Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Danh mục 6 dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
Ngày cập nhật 23/12/2015

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT ngày 15/12/2015 quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Theo quy định tại Thông tư này, từ ngày 15/02/2016, sẽ có 06 dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. Cụ thể như: Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất; Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang); Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình); Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL (dịch vụ truy nhập Internet xDSL); Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất; Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000.
Trước đó, Tại Thông tư số 02/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành Danh mục 03 dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, bao gồm: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ điện thoại; Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ truy nhập Internet (ADSL); Dịch vụ thông tin di động mặt đất - Dịch vụ điện thoại.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016.

Hải Định
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.239.067
Truy cập hiện tại 1.559 khách