Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Khung giá cước dịch vụ viễn thông công ích
Ngày cập nhật 15/04/2016

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT ngày 30/03/2016 quy định chi tiết Danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Theo quy định tại Thông tư này, giá cước sử dụng dịch vụ viễn thông công ích truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất trả sau dao động từ 50.000 đồng/tháng/tổ chức đến 450.000 đồng/tháng/tổ chức. Trong đó, khung giá cước từ 50.000 đồng/tháng - 75.000 đồng/tháng áp dụng cho trường mầm non, trường tiểu học với điều kiện các tổ chức này phải sử dụng gói dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất trả sau định danh 04 Mbps; 75.000 đồng/tháng - 100.000 đồng/tháng áp dụng cho bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa Nhà nước cấp huyện, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tư nhân và bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa có vốn đầu tư nước ngoài với gói dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất trả sau định danh 12 Mbps; 350.000 đồng/tháng - 450.000 đồng/tháng áp dụng cho trường trung cấp, cao đẳng, đại học, bệnh viện chuyên khoa, đa khoa Nhà nước cấp Trung ương với gói dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất trả sau định danh 45 Mbps…

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông cung cấp các dịch vụ cho các đối tượng nêu trên cũng sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/tháng/tổ chức nếu cung cấp dịch vụ cho trường mầm non, trường tiểu học; 100.000 đồng/tháng/tổ chức nếu cung cấp dịch vụ cho bệnh viện chuyên khoa, đa khoa của Nhà nước cấp huyện, bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tư nhân hoặc có vốn đầu tư nước ngoài; 250.000 đồng/tháng/tổ chức trường hợp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho trường trung cấp, cao đẳng, đại học và bệnh viện chuyên khoa, đa khoa của Nhà nước cấp Trung ương…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016; riêng các quy định về đối tượng thụ hưởng, phạm vi, giá cước, khung giá cước sử dụng, mức sử dụng, mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích di động hàng hải qua hệ thống đài thông tin duyên hải phục vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển và dịch vụ viễn thông công ích vệ tinh phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.246.679
Truy cập hiện tại 1.355 khách