Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
Ngày cập nhật 05/10/2016

Thực hiện Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 04/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý một số phòng chuyên môn thuộc Sở.

Tại Quyết định số 935/QĐ-STTTT ngày 30/9/2016, điều động và bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hồng Gấm, Trưởng phòng Xuất bản – Báo chí đến công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở TT&TT;

Quyết định số 932/QĐ-STTTT ngày 30/9/2016, điều động và bổ nhiệm bà Phan Thị Vẽ, Trưởng phòng Viễn thông đến công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông, Sở TT&TT;

Quyết định số 931/QĐ-STTTT ngày 30/9/2016, điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Trần Quỳnh Giao, Trưởng phòng Bưu chính đến công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông, Sở TT&TT;

Quyết định số 934/QĐ-STTTT ngày 30/9/2016, điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Hải Định, Phó Trưởng phòng Xuất bản – Báo chí đến công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở TT&TT;

Quyết định số 933/QĐ-STTTT ngày 30/9/2016, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Lương, Phó Chánh Văn phòng Sở đến công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở TT&TT;

Quyết định số 936/QĐ-STTTT ngày 30/9/2016, điều động và bổ nhiệm ông Võ Văn Khoái, Phó Trưởng phòng Viễn thông đến công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông, Sở TT&TT.

Các Quyết định điều động, bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 03/10/2016./.

Hữu Nguyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.664.300
Hiện tại 234 khách