Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Giảm lệ phí đăng ký sử dụng tên miền “.vn”
Ngày cập nhật 30/11/2016

Thông tư số 208/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo quy định của Thông tư này, mức lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” đã được điều chỉnh so với trước đây. Cụ thể, lệ phí đăng ký tên miền cấp 2 có 1 ký tự; tên miền cấp 2 có 2 ký tự và tên miền cấp 2 khác là 200.000 đồng/lần, trong khi trước đây, lệ phí đăng ký các loại tên miền này được ấn định là 350.000 đồng/lần.

Với tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung, lệ phí đăng ký là 200.000 đồng/lần đối với tên miền com.vn, net.vn, biz.vn; 120.000 đồng/lần đối với các tên miền edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính; 30.000 đồng/lần đối với tên miền name.vn. Trước đây, lệ phí đăng ký đối với các tên miền này lần lượt là 350.000 đồng/lần; 200.000 đồng/lần và 30.000 đồng/lần.

Về phí duy trì tên miền, Thông tư này vẫn giữ nguyên phí duy trì đối với tên miền cấp 2 có 1 ký tự là 40 triệu đồng/năm; tên miền cấp 2 có 2 ký tự là 10 triệu đồng/năm. Riêng tên miền cấp 2 khác, phí duy trì là 350.000 đồng/năm thay vì 480.000 đồng/năm như trước; tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung, phí duy trì dao động từ 30.000 đồng - 250.000 đồng, trước đây từ 30.000 đồng/năm - 350.000 đồng/năm. Việc duy trì tên miền tiếng Việt trước đây là miễn phí, từ thì 01/01/2017, phải đóng phí với mức 20.000 đồng/năm.

Thông tư này thay thế Thông tư số 189/2010/TT-BTC.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.192.731
Truy cập hiện tại 1.637 khách