Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Quy định hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/01/2017

Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 89/2016/QĐ-UBND  về việc Quy định hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, quy định này quy định trình tự, thủ tục đối với công dân, tổ chức đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung trên Cổng dịch vụ công duy nhất của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn.

 Quy định cũng nêu rõ trong thời hạn 7 (bảy) ngày sau khi có văn bản quy định thủ tục hành chính, các tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công phải cập nhật đầy đủ thông tin được ban hành tại cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh. Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu tài khoản, cơ sở dữ liệu mã định danh, hệ thống cơ sở dữ liệu danh mục được xác định duy nhất và được chia sẻ dùng chung trên Cổng dịch vụ công. Cổng dịch vụ công là một thành phần được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế. Trang thông tin điện tử các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phải tích hợp Cổng dịch vụ công. Cổng dịch vụ công phải cung cấp công khai danh mục thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước,  đồng thời cung cấp công cụ khảo sát đánh giá của công dân và tổ chức.

Công dân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến có quyền đề nghị cấp tài khoản trên Cổng dịch vụ công tại địa chỉ: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn hoặc tại Trang thông tin điện tử của Tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công.

Hồ sơ đăng ký trực tuyến trong giờ hành chính phải được tiếp nhận trong vòng 60 phút kể từ khi được công dân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký. Hồ sơ công dân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký ngoài giờ hành chính hoặc hồ sơ đăng ký trong giờ hành chính nhưng trước thời điểm kết thúc buổi làm việc 60 phút phải được tiếp nhận trực tuyến trong vòng 60 phút kể từ khi bắt đầu buổi làm việc tiếp theo của tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công.

Trong trường hợp công dân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký theo hình thức truyền thống, tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công có trách nhiệm tổ chức nhân sự số hóa thành phần hồ sơ để phục vụ lưu trữ và chuyển đổi hình thức trực tuyến khi công dân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm vận động, hướng dẫn và tạo tài khoản cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành theo hình thức trực tuyến.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.373.997
Hiện tại 176 khách