Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày cập nhật 16/01/2017

Ngày 30/12/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT về việc công bố mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó, định mức chi phí quản lý dự án và định mức chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT  công bố tại Quyết định này bao gồm các chi phí cần thiết để hoàn thành công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước. Định mức này được xác định trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước về dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước; Loại dự án, các bước thiết kế, loại hình công việc, yêu cầu, nội dung của công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT. Định mức chi phí tư vấn bao gồm chi phú lập dự án đầu tư, chi phí thiết kế thi công và dự toán, chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư, chi phí thẩm tra thiết kế thi công, chi phí thẩm tra dự toán, chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và mua sắm thiết bị, chi phí giám sát thi công lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm. Ngoài ra, Quyết định cũng hướng dẫn chi tiết công thức xác định dự toán chi phí tư vấn.

Quyết định này thay thế cho Quyết đinh số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nước. Đối với các đơn vị đã sử dụng Quyết đinh số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông để xác định chi phí việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng  nguồn vốn ngân sách nhà nước thì tùy vào thực tế triển khai công việc để tiếp tục sử dụng hoặc điều chỉnh cho phù hợp. 

PT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.373.850
Hiện tại 132 khách