Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW5 Khóa XII
Ngày cập nhật 25/09/2017

Chiều ngày 20/9/2017, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết TW5 Khóa XII trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ. Đồng chí Lê Sĩ Minh, Bí thư Đảng ủy trực tiếp báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Qua Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ các đã nắm rõ hơn, cụ thể hơn những vấn đề lớn và quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cũng như xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

HG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.727.531
Hiện tại 9.539 khách