Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Mở rộng đối tượng được nhập khẩu máy in tiền
Ngày cập nhật 18/10/2017

Đây là nội dung tại Thông tư số 15/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, Thông tư quy định Ngân hàng Nhà nước có văn bản chỉ định và cho phép cơ sở in, đúc tiền được nhập khẩu các mặt hàng phục vụ hoạt động in, đúc tiền, như: Máy in tiền; Giấy in tiền; Mực in tiền; Máy ép phôi chống giả; Máy đúc, dập tiền kim loại… Trong khi trước đây, chỉ các cơ sở in, đúc tiền là doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước mới được nhập khẩu các loại máy móc này.

Căn cứ văn bản chỉ định và cho phép cơ sở in, đúc tiền được nhập khẩu hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền và hợp đồng in, đúc tiền giữa cơ sở in, đúc tiền với Ngân hàng Nhà nước, cơ sở in, đúc tiền thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ ủy quyền Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ có văn bản xác nhận việc cơ sở in, đúc tiền nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền gửi cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
Thông tư này được ban hành ngày 05/10/2017, hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.018.118
Truy cập hiện tại 2.125 khách