Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sẽ bãi bỏ thêm đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành
Ngày cập nhật 19/10/2017

Ngày 03/10/2017, tại Nghị quyết số 98/NQ-CP, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất một triệu doanh nghiệp hoạt động, khu vực tư nhân đóng góp khoảng 50% GDP, Chương trình đặt ra nhiệm vụ phải hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ít rủi ro, nhằm thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường.

Cụ thể: Sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực quản lý và thủ tục hành chính; Các Bộ, UBND cấp tỉnh phải tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 02lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đồng thời, sẽ sớm ban hành Nghị định kiểm soát và nâng cao chất lượng điều kiện đầu tư kinh doanh, các Nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quy hoạch, xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi)…; Đến hết Quý IV năm 2018, xây dựng các Đề án về xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh, cơ chế tín dụng và bảo lãnh tín dụng, Quy chế phối hợp liên thông giữa quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán hoặc thuê nhà ở, nhà xưởng, chứng nhận tạm trú, hợp đồng cung cấp điện nước và dịch vụ viễn thông….

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.727.531
Hiện tại 9.585 khách