Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chức năng và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam
Ngày cập nhật 02/11/2017

Ngày 13/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1756/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.

Theo đó, Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý (bao gồm: Đăng ký, cấp, phân bổ, ngừng, tạm ngừng, thu hồi) và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet ở Việt Nam; Thiết lập, quản lý và khai thác Hệ thống DNS quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia. Trung tâm Internet Việt Nam có tên quốc tế là Vietnam Internet Network Information Center (viết tắt là VNNIC), và có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Trung tâm Internet Việt Nam có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Về tổ chức bộ máy, Trung tâm có tổng cộng 07 đơn vị chức năng gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên; Phòng Kế hoạch - Đầu tư; Phòng Phát triển tên miền; Phòng Kỹ thuật; Đài DNS và VNIX. Các đơn vị trực thuộc khác của Trung tâm gồm: Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh; Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng. Số lượng người làm việc, lao động của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 1198/QĐ-BTTTT ngày 20/07/2015.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.661.328
Hiện tại 1.581 khách