Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/11/2017

     Ngày 06/11/2017 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin của tỉnh.

 Kế hoạch ban hành nhằm tập trung đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh; có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe doạ mất an toàn thông tin trên mạng; đề ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố an toàn thông tin mạng. Đồng thời tạo chuyển biển mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức cũng như đảm bảo các nguồn lực và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả phương án ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Theo Kế hoach 227/KH-UBND, có 10 nhiệm vụ được triển khai , cụ thể: Kiện toàn các tổ chức, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin và rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn bản, hoàn chỉnh quy định, quy chế liên quan đến bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, an toàn thông tin mạng; Tuyên truyền, phố biến các văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng; Tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tại các cơ quan trọng yếu; Xây dựng Đề án kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng Truyền số liệu chuyên dùng với mạng CPNET và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế; Đánh giá các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin; Triển khai hoạt động thường trực, điều phối, xử lý, ứng cứu sự cố; Xây dựng phương án, kịch bản đối phó, ứng cứu đối với một số tình huống cụ thể; Triển khai huấn luyện, diễn tập, phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu an toàn thông tin; Tham gia diễn tập ứng cứu sự cố quốc gia và khu vực.

Kế hoach 227/KH-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin của tỉnh là một trong những nội dung được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin của tỉnh, đảm bảo phương châm phòng ngừa trong thế chủ động và xử lý kịp thời các sự cố, tỉnh Thừa Thiên Huế.

PT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.374.262
Hiện tại 259 khách