Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cho phép chuyển mạng di động, giữ nguyên số
Ngày cập nhật 30/11/2017

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chính thức về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số tại Thông tư số 35/2017/BTTTT.

Theo Thông tư này, dịch vụ chuyển mạng được cung cấp trên cơ sở hợp đồng thương mại giữa các nhà mạng và thuê bao di động. Dịch vụ này không bao gồm việc tiếp tục duy trì cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ ứng dụng viễn thông mà thuê bao đăng ký chuyển mạng đang sử dụng tại các nhà mạng chuyển đi. Nhà mạng chuyển đi phải bảo đảm không phát sinh cưới của bất kỳ dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ ứng dụng viễn thông nào kể từ thời điểm cắt dịch vụ của thuê bao đăng ký chuyển mạng.

Nhà mạng mà thuê bao chuyển từ mạng trong một các trường hợp như: Thông tin thuê bao đăng ký chuyển mạng nhà mạng chuyển đến không chính xác so với thông tin của thuê bao đó tại nhà mạng chuyển đi; Đang có khuyến nại, tranh chấp về việc dụng dịch vụ đối với nhà mạng chuyển đi; Vi phạm hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông hoặc điều kiện giao dịch chung với nhà mạng chuyển đi...

Thông tư cũng nêu rõ, kể từ thời điểm đăng ký chuyển mạng trước đến thời điểm nhận được thông báo lịch chuyển mạng, thuê bao có thể hủy chuyển mạng bằng cách yêu cầu với nhà mạng chuyển đến hoặc nhắn tin trực tiếp đến số 1441. Nhà mạng chuyển đi, nhà mạng hcuyeenr đến chỉ được dừng thực hiện quá trình chuyển mạng khi nhận được yêu cầu hủy chuyển mạng.

Thông tư được ban hành ngày 23/11/2017, có hiệu lực từ ngày 08/01/2018

PT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.661.328
Hiện tại 1.534 khách