Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Quy định mới về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử (TTĐT) hoặc cổng TTĐT của cơ quan nhà nước.
Ngày cập nhật 05/01/2018

     Ngày 15/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử (TTĐT) hoặc cổng TTĐT của cơ quan nhà nước.

     Việc xây dựng cổng thông tin điện tử và DVCTT của cơ quan nhà nước phải theo nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm, cụ thể những giấy tờ, thông tin liên quan đến người sử dụng đã cung cấp một lần thành công cho một cơ quan nhà nước khi thực hiện DVCTT, thì vẫn chính những giấy tờ, thông tin đó, nếu còn giá trị sử dụng theo quy định, không phải cung cấp lại khi thực hiện DVCTT lần sau cho chính cơ quan nhà nước đó. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh đã kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa các cơ quan thuộc, trực thuộc thì các giấy tờ, thông tin này không phải cung cấp lại khi thực hiện DVCTT lần sau cho cơ quan thuộc, trực thuộc khác của bộ, tỉnh đó.Thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, giảm thiểu số lần người sử dụng phải đến cơ quan nhà nước; Bảo đảm thuận tiện cho người sử dụng.

     Thông tư quy định về việc công bố danh mục DVCTT; hồ sơ hành chính điện tử; biểu mẫu điện tử tương tác,; trao đổi thông tin với người sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xác thực người sử dụng trong DVCTT mức độ 3, 4; yêu cầu đối với dịch vụ công trực tuyến; đánh giá sự hài lòng của người sử dụng đối với DVCTT mức độ 3, 4; công bố mức độ của DVCTT; bảo đảm hiệu quả sử dụng DVCTT mức độ 3, 4.

     Việc bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện cũng được Thông tư quy định rõ: Quy định chung khi thiết kế, xây dựng cổng thông tin điện tử và DVCTT; giao diện, bố cục và chức năng tối thiểu của cổng thông tin điện tử; hỗ trợ truy cập cho thiết bị di động; hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin.

     Thông tư cũng chú trọng trong việc quy định quản lý hoạt động cổng thông tin điện tử: bảo đảm tính cập nhật và hoạt động liên tục; sử dụng Giao thức truyền siêu văn bản an toàn; bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu; kiểm tra, đánh giá cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

     Thông tư này này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2018 và thay thế cho Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp thông tin và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.103.112
Truy cập hiện tại 3.646 khách