Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Công chức không được tổ chức cưới hỏi, tang lễ phô trương
Ngày cập nhật 28/02/2018

Hiện nay việc tổ chức việc cưới, việc tang vẫn còn những hạn chế như tổ chức lãng phí, vụ lợi; ăn uống  linh đình, mời nhiều khách; đốt nhiều vàng mã, khóc thuê, xây dựng lăng mộ phô trương; nhiều cán bộ, công chức còn dự tiệc cưới trong giờ hành chính… Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 9/2/2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

 

Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm. Các gia đình Đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống. Khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí cho việc hỏa táng…

Đồng thời, quán triệt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức. Không lạm dụng công quỹ, phương tiện tài sản công phục vụ mục đích cá nhân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn những nghi thức phù hợp nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đề xuất các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ; Xây dựng tiêu chí gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, trong đó có nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

 

Hai Dinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.515.888
Hiện tại 56 khách