Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh lần thứ IX, năm 2018
Ngày cập nhật 13/06/2018

Ngày 01/6/2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch 109/KH-UBND về tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018. 

Mục đích, ý nghĩa: Giải thưởng này nhằm tôn vinh và ghi nhận công lao của các cán bộ khoa học, công nghệ (KHCN), các tầng lớp nhân dân có những công trình nghiên cứu có giá trị, các giải pháp kỹ thuật hữu ích, các sáng kiến hay đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao; tuyển chọn các công trình khoa học công nghệ tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018.

Đối tượng được xét trao giải: Các tác giả là Công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang lao động, học tập công tác có các công trình KHCN được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong phạm vi 05 năm tính đến thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ.

Thời gian tổ chức giải thưởng: Từ tháng 5 đến tháng 12/2018 (Trong đó thời gian nhận hồ sơ: Từ khi công bố thể lệ đến ngày 15/9/2018).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.103.112
Truy cập hiện tại 3.539 khách