Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thông tin điện tử các cấp
Ngày cập nhật 28/06/2018

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, đẩy mạnh các dịch vụ thông minh, số hóa các thủ tục hành chính, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến,… là những mục tiêu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt cho cá nhân/tổ chức là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế cũng không nằm ngoài mục tiêu chung này, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, sự nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông, trong thời gian qua trong công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước của tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Giúp cán bộ, người dân, tổ chức – doanh nghiệp có thể thụ hưởng được những ứng dụng CNTT của tỉnh đã và đang triển khai.

Trong năm qua, việc triển khai nâng cấp, cập nhật cho các trang thông tin điện tử (TTĐT) cấp sở, ban ngành theo chuẩn giao diện mới. Trong đó, hỗ trợ xây dựng mới trang TTĐT cho các xã, phường thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, nâng con số trang TTĐT cấp xã là 152 (100%). Tất cả các trang TTĐT này đã được chuyển qua giao diện chuẩn. Các kênh thông tin tuân thủ theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn giao diện trang Thông tin điện tử

Việc hỗ trợ xây dựng trang TTĐT cho các xã phường thị trấn góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đơn vị đó, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tin chỉ đạo, điều hành của đơn vị đó, qua đó giúp người dân có thể tương tác với lãnh đạo UBND các xã phường tốt hơn. Thông qua các trang TTĐT này mà nhiều đơn vị đã triển khai trang đã vận động được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau, các doanh nghiệp, những người con xa quê hương…. Tùy theo mô hình phát triển của địa phương mà mỗi đơn vị có hướng phát triển nội dung thêm trên trang TTĐT của mình, điển hình như trang TTĐT của Phường Thủy Biểu đã phát huy tốt khả năng quảng bá hình ảnh địa phương, nhằm phát triển kinh tế, các sản phẩm nông nghiệp đặc biệt của địa phương mà có sự đầu tư đúng hướng, quảng bá hình ảnh Thanh Trà Huế trên khắp mọi miền tổ quốc. Qua đó, thấy được việc ứng dụng trang TTĐT là điều hết sức cần thiết và hiệu quả. Trang TTĐT xã Quảng Thái liên tục cập nhật tình hình địa phương, các hoạt động của xã ở vùng đầm phá…

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Trung tâm) - Đơn vị vận hành trang TTĐT các cấp đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng thêm kỹ năng nghiệp vụ biên tập, vận hành hiệu quả trang TTĐT cho các cán bộ, công chức hàng năm nhằm tăng cường hơn khả năng truyền tải thông tin của các đơn vị, địa phương. 

Hình ảnh cán bộ tập huấn trang TTĐT

Bên cạnh đó, hàng quý, Trung tâm cử các cán bộ về các địa phương của các đơn vị đã triển khai trang TTĐT, qua đó nắm bắt thêm những khó khăn trong việc sử dụng trang TTĐT, những kiến nghị, đề xuất của địa phương trong quá trình sử dụng Trang TTĐT.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu truy cập và sử dụng mọi nơi, Trung tâm cũng đã xây dựng phiên bản di động trang TTĐT cho: khối các cơ quan sở ngành, huyện, thị xã (2017-26 đơn vị) và 27 phường thuộc thành phố Huế (2018). Qua đó giúp việc tiếp cận thông tin trên trang TTĐT được dễ dàng và tiện lợi hơn. Đồng thời, căn cứ vào các quy định, yêu cầu tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc “cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước” trong quá trình nâng cấp và hoàn thiện trang TTĐT, đã tập trung một số nội dung như: đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện cho người sử dụng; cập nhật phần menu “Dịch vụ công trực tuyến”; phần chân trang; bổ sung sơ đồ trang…

Tuy đã có nhiều cố gắng trong việc hỗ trợ cho các đơn vị sử dụng trang TTĐT nhưng một số đơn vị khi đã có trang TTĐT vẫn chưa thường xuyên sử dụng trang TTĐT trong công tác điều hành, xử lý công việc, lập các lịch công tác của lãnh đạo UBND, các cán bộ CCVC tại đơn vị đó. Chưa có nhiều tin tức đặc trưng của địa phương trên trang TTĐT. Một số nội dung từ khi đi tập huấn tới thời điểm cuối năm vẫn chưa chỉnh sửa hoặc có những bài viết mới thay thế. Chính những điều này làm chất lượng sử dụng Trang TTĐT tại một số địa phương còn hạn chế. Không phát huy được tốt các lợi thế, ưu điểm của việc sử dụng trang TTĐT tại địa phương.

Một số giải pháp 

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị tích cực sử dụng trang TTĐT, có thể xem đây là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước tại các địa phương. Trung tâm cần phối hợp làm việc trực tiếp với lãnh đạo của các đơn vị UBND các huyện, thị xã để kịp thời đánh giá mức độ sử dụng trang TTĐT của các đơn vị để có điều chỉnh, định hướng và phát triển kịp thời đầy mạnh việc sử dụng Trang TTĐT đối với những đơn vị chưa tích cực trong việc tương tác trên trang TTĐT; Nâng cao kỹ năng làm việc trên trang TTĐT cho cán bộ CCVC tại các địa phương; Thông qua hệ thống xếp hạng các trang TTĐT các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng tháng trích lọc bảng xếp hạng các trang TTĐT cấp xã phường thị trấn để gửi cho lãnh đạo các đơn vị nắm được tình hình sử dụng trang TTĐT của đơn vị mình.

UBND các xã phường thị trấn đang sử dụng trang TTĐT cần ban hành các quyết định thành lập Ban biên tập, quy chế vận hành trang TTĐT, phân công cụ thể nhiệm vụ của các cán bộ phụ trách vận hành của Trang TTĐT, đồng thời có chế độ hỗ trợ nhuận bút cho cán bộ CCVC viết tin bài trên trang TTĐT. Thông báo rộng rãi cho người dân biết thông tin về trang TTĐT của địa phương, qua đó giúp người dân tương tác với UBND nhiều hơn nữa thông qua việc ứng dụng CNTT một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện.

 

 

Võ Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.515.736
Hiện tại 3.996 khách