Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018
Ngày cập nhật 02/07/2018

Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

 
Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. Thể lệ cuộc thi cụ thể như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

 

Người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

II. PHẠM VI

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước.

III. NỘI DUNG THI

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các hành vi bị cấm và chế tài xử lý; nội dung chính sách pháp luật có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực sau đây:

1. Cuộc thi thứ nhất: Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy (Dự kiến lựa chọn các nội dung tại Điều 4; Điều 5; Điều 13; Điều 16, Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 33; Điều 36 của Luật).

2. Cuộc thi thứ hai: Tìm hiểu quy định của pháp luật về hình sự, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến người chưa thành niên, trẻ em (Dự kiến lựa chọn các quy định của Bộ luật hình sự 2017 liên quan đến người chưa thành niên: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự (Điều 12; khoản 3 Điều 14); Nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi (Điều 41); Các biện pháp giám sát, giáo dục (Mục 2, Điều 92-Điều 95, Điều 98; Điều 96; Điều 101; Điều 106; Điều 107; Điều 134; Điều 144; Điều 145; Điều 147…).

3. Cuộc thi thứ ba: Tìm hiểu quy định của Luật trẻ em (Điều 6, Điều 30; Điều 70-Điều 73); Bộ luật tố tụng hình sự (Điều 76; chương 2; Điều 414; Điều 417; Điều 419-Điều 423; Điều 426); Bộ luật dân sự (Điều 21; Điều 586); Bộ luật tố tụng dân sự (Điều 69); Luật trợ giúp pháp lý (Điều 7); Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (Điều 33, Điều 34).

4. Cuộc thi thứ tư: Tìm hiểu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin (Dự kiến lựa chọn các nội dung: Thông tin công dân không được tiếp cận (Điều 6); Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện (Điều 7); Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin (Điều 8); Các hành vi bị cấm (Điều 11); Thông tin phải được công khai (Điều 17)).

5. Cuộc thi thứ năm: Tìm hiểu quy định Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (Dự kiến lựa chọn các nội dung tại Điều 4, Điều 5; Điều 6, Điều 7, Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 21; Điều 22; Điều 32; Điều 46 của Luật).

 IV. HÌNH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp. Thi bằng tiếng Việt, thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng câu hỏi trong một phần thi online là 10 câu hỏi. Một phần thi online/1 người dự thi kéo dài tối đa 30 phút.

Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: www.http://pbgdpl.moj.gov.vnĐể được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.

- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần.

- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

2. Cách thức thi, cách tính điểm

Mỗi Cuộc thi có 10 câu hỏi, trong đó có 09 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi.

2.1. Câu hỏi trắc nghiệm

Người dự thi trả lời 09 câu hỏi (06 câu hỏi trực tiếp; 03 câu hỏi tình huống) về nội dung trong các văn bản pháp luật có liên quan đến chủ đề của Cuộc thi.

2.2. Câu hỏi phân loại

Tại câu số 10 trong bài thi, người dự thi phải dự đoán số người trả lời đúng  các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi.

2.3 Cách tính điểm

       Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất.  

Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người nào trả lời câu số 10 đúng hoặc gần đúng nhất sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết.

Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời câu số 10 đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thì ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn. Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

V. THỜI GIAN THI

1. Cuộc thi lần thứ nhất: Tổ chức trong tháng 6, 7 năm 2018

2. Cuộc thi lần thứ hai: Tổ chức trong tháng 7, 8 năm 2018

3. Cuộc thi lần thứ ba: Tổ chức trong  tháng 8, 9  năm 2018

4. Cuộc thi lần thứ tư: Tổ chức trong tháng 9, 10 năm 2018

5. Cuộc thi lần thứ năm: Tổ chức trong tháng 10, 11 năm 2018

Mỗi Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày. Thời gian thi cụ thể (thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi Cuộc thi) sẽ được thông tin trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

V. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng mỗi Cuộc thi gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

- Giải nhất: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải);

- Giải nhì: 700.000 đồng/giải (Bảy trăm nghìn đồng/giải);

- Giải ba: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải).

Người đạt giải được Ban Tổ chức cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải.

 

Để tìm hiểu thêm thông tin và các nội dung thi, có thể truy cập tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.515.868
Hiện tại 45 khách