Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày cập nhật 31/07/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định 1191/QĐ-BTTTT ngày 17/07/2018.

 

Theo quy chế này, đối tượng được xét duyệt cử đi nước ngoài công tác gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế thuộc Bộ và những người lao động theo chế độ hợp đồng từ 01 năm trở lên; Cán bộ của doanh nghiệp trực thuộc Bộ; Những người không thuộc biên chế của Bộ được mời tham gia đoàn công tác của Bộ…

Vụ Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức của Bộ; trực tiếp lưu giữ hộ chiếu của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, công chức của Văn phòng, Thanh tra và các Vụ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam khi kết thúc chuyến công tác nước ngoài, cán bộ, công chức phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan được giao quản lý hộ chiếu.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.994.161
Truy cập hiện tại 276 khách