Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Đề án giám sát an toàn thông tin mạng được phê duyệt
Ngày cập nhật 21/08/2018

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định 1017/QĐ-TTg ngày 14/08/2018.

 

Đề án với định hướng đến năm 2025 đạt được các mục tiêu:

- Mở rộng phạm vi, nâng cao năng lực giám sát an toàn mạng, an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam nhằm phát hiện sớm các sự cố có khả năng gây mất an toàn với các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử…

- Nâng cao tính hệ thống, đồng bộ và chuẩn hóa công tác giám sát an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử;

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Thủ tướng yêu cầu:

- Xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong triển khai giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử;

- Khảo sát, lựa chọn một số hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử quan trọng từ cấp độ 3 trở lên và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia có điều kiện phù hợp để triển khai giám sát trực tiếp, mở rộng phạm vi giám sát trên toàn quốc…

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 14/08/2018.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.103.112
Truy cập hiện tại 2.343 khách