Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Truyền thông về phát triển bền vững quốc gia trên nhiều lĩnh vực
Ngày cập nhật 23/08/2018

Ngày 17/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1045/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực quốc gia. 

 

Chương trình truyền thông khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện và  phải gắn với thực tiễn, cập nhật theo từng thời kỳ, bám sát các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Nội dung truyền thông về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc và chương trình nghị sự về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh mà Việt Nam tổ chức, tham gia. Đồng thời, ập trung truyền thông về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp, thi đua xây dựng đất nước và thực hiện truyền thông trên nhiều lĩnh vực như:

- Về lĩnh vực kinh tế: Truyền thông mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

- Về lĩnh vực văn hóa – xã hội: Truyền thông về các mục tiêu phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội;

- Về lĩnh vực môi trường: Truyền thông về các nội dung khai thác hợp lý và sử dung tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/08/2018.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.103.112
Truy cập hiện tại 2.335 khách