Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin 2018
Ngày cập nhật 05/09/2018

Ngày 29/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1076/QĐ-TTg về việc giao bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2018 (kinh phí sự nghiệp).

 

Theo đó, bổ sung 67.000 triệu đồng (Sáu mươi bảy tỷ đồng) từ nguồn dự toán chi sự nghiệp văn hóa thông tin của ngân sách trung ương năm 2018 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2018. Cụ thể Chính phủ giao cho:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: 21.400 triệu đồng. Trong đó:
+ Bộ Công thương: 1.000 triệu đồng;
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo: 400 triệu đồng;
+ Bộ Giao thông vận tải: 1.000 triệu đồng;
+ Bộ Khoa học và Công nghệ: 500 triệu đồng;
+ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: 1.000 triệu đồng…
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW: 45.600 triệu đồng.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.666.991
Hiện tại 1.330 khách