Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Bộ TT&TT ban hành hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg
Ngày cập nhật 05/11/2018
Ngày 23/10/2018, Bộ TT&TT đã ban hành hướng dẫn Số 3575/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg
Theo đó, căn cứ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, Bộ TT&TT hướng dẫn một số nội dung về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước để triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg tại Phụ lục kèm theo.
 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) để được hướng dẫn.
 
Tải file đính kèm để xem toàn văn văn bản số 3575/BTTTT-THH về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.836.255
Truy cập hiện tại 1.060 khách