Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên các thiết bị di động
Ngày cập nhật 05/12/2018

Đây là một trong số những nhiệm vụ được thông qua khi Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 1945/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia năm 2019.

 

Trong nội dung Kế hoạch đã thông qua một số nhiệm vụ cụ thể như sau: Xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên các thiết bị di động; Đặt hàng các bài viết để tuyên truyền về Mã bưu chính quốc gia trên các báo, đài, mạng xã hội; Sử dụng tem bưu chính để tuyên truyền trong nước và quốc tế; Sử dụng pa - nô, áp phích, tờ rơi…để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Mã bưu chính quốc gia; Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa kiến thức về Mã bưu chính quốc gia vào chương trình giảng dạy cho học sinh tiểu học; Xây dựng nhân vật tượng trưng mang thông điệp tuyên truyền về Mã bưu chính quốc gia.

Kinh phí triển khai Kế hoạch này được trích từ nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 21/11/2018.

 

BCVT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.103.112
Truy cập hiện tại 1.848 khách