Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Những điểm mới của Quy định sử dụng Hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/12/2018
Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh

     Ngày 16 tháng 11 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng Hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018; thay thế Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sử dụng Hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, những nội dung được sửa đổi, bổ sung so với Quy định tại Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND như sau:

 

- Khoản 1 Điều 4: bổ sung địa chỉ truy cập: https://mail.thuathienhue.gov.vn

- Khoản 2 Điều 4: bổ sung:

“Đối với phường Hương Văn và Hương Vân của thị xã Hương Trà thì lần lượt đặt huongvan01.huongtra@thuathienhue.gov.vn và huongvan02.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Đối với các thị trấn có tên trùng với tên huyện thì khai báo thêm từ viết tắt của từ thị trấn.

Ví dụ: thị trấn A Lưới thuộc huyện A Lưới có địa chỉ thư điện tử là:

          ttaluoi.aluoi@thuathienhue.gov.vn.

Đối với công chức cấp xã thuộc xã Phú Thuận huyện Phú Vang và phường Phú Thuận thành phố Huế; xã Hương Phong thị xã Hương Trà và xã Hương Phong huyện A Lưới thì thêm tên viết tắt của đơn vị cấp huyện sau tên cấp xã.

Ví dụ: Ông Ngô Văn Hùng thuộc phường Phú Thuận, thành phố Huế sẽ được đặt tên là: nvhung.phuthuantp@thuathienhue.gov.vn”.

- Tiêu chuẩn áp dụng và tính pháp lý của nội dung thông tin (Tại Khoản 2, Điều 5) được thay đổi thành “Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước”.

- Khoản 4 Điều 7 được bổ sung thành: “Thay đổi mật khẩu ban đầu đã được Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp qua Hệ thống Xác thực tập trung nhằm bảo mật thông tin.”

- Bổ sung các Điều sau:

Điều 8. Trách nhiệm của cán bộ Chuyên trách CNTT; Quản lý, sử dụng tài khoản quản trị Hệ thống xác thực tập trung

Điều 9. Cá nhân nghĩ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh

Điều 12. Cấp mới, thay đổi, thu hồi hộp thư điện tử

Điều 13. Tạm khóa hộp thư điện tử

Điều 14. Dung lượng hộp thư

- Khoản 2 Điều 10 điều chỉnh thành: Đối với hộp thư cá nhân người dùng phải thường xuyên kiểm tra hộp thư của mình (mỗi ngày đăng nhập tối thiểu 2 lần) để xử lý kịp thời thư điện tử gửi đến.

- Điều 11. Những hành vi bị cấm: bổ sung các Khoản sau:

Khoản 6. Đặt chế độ chuyển thư tự động từ thư điện tử công vụ tỉnh sang Hệ thống Thư điện tử công cộng như: Google Mail, Yahoo Mail, MSN Hotmail hoặc không phải thư điện tử do cơ quan nhà nước cấp;

Khoản 8. Cung cấp tài khoản và mật khẩu thư điện tử công vụ trên bất kỳ website nào yêu cầu cung cấp tài khoản và mật khẩu; Sử dụng hòm thư điện tử công vụ do cơ quan cấp cho mục đích cá nhân như: đăng ký dịch vụ thương mại, trao đổi chia sẻ thông tin cá nhân, tham gia vào các diễn đàn;

Khoản 11. Mở các thư điện tử không rõ nguồn gốc, thư có các liên kết (link) hoặc tập tin đính kèm lạ, có dấu hiệu khả nghi. Cần lập tức chuyển các thư này đến địa chỉ tiepnhan@thuathienhue.gov.vn để bộ phận kỹ thuật hỗ trợ kiểm tra, ngăn chặn và xử lý, tránh phát tán thư điện tử có dấu hiệu khả nghi đến người sử dụng khác.

Thông tin chi tiết của văn bản được đăng tải tại địa chỉ:

http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_office&sel=office_general&DocId=34686&UnitId=2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Phòng CNTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.371.934
Hiện tại 1.652 khách