Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật 27/02/2019

Ngày 28/12/2018 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020; thứ tự ưu tiên đầu tư thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình và công tác phối hợp, báo cáo, giám sát, kiểm tra đánh giá việc thực hiện Chương trình.

Thông tư nêu cụ thể về thực hiện các mục tiêu, nội dung đầu tư về: ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình, về an toàn thông tin thuộc Chương trình và về công nghiệp công nghệ thông tin. Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn thực hiện Chương trình từ nguồn kinh phí sự nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2019.

Toàn văn Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 vui lòng xem tệp tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.372.033
Hiện tại 1.689 khách