Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Không dùng Facebook làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục
Ngày cập nhật 24/04/2019

Đây là một trong những quy tắc ứng xử trong trường mầm non, giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019.

Cụ thể, giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giáo dục không được sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến mối trường giáo dục.

Một số nội dung đáng chú ý khác của Bộ quy tắc ứng xử trong trường mầm non, phổ thông xem thêm tại đây.

Bộ quy tắc này được ban hành nhằm điều chỉnh cách ứng xử của các thành viên trong cơ sở giáo dục theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong, mỹ tục của dân tộc…

Đồng thời, xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 28/5/2019.

Hải Định
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.192.731
Truy cập hiện tại 1.576 khách