Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025
Ngày cập nhật 19/07/2019

Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

 

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thừa Thiên Huếgương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ.

Theo đó, 05 tiêu chuẩn đối với tập thể là:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm những quy định của Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở.

- Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với phương châm “Thân thiện - đúng hẹn - đơn giản”.

- Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng, giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng thu hút tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Và 07 tiêu chuẩn đối với cá nhân là:

- Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

- Trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc theo quy định.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chủ nhật xanh do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

Ngoài ra, khi xét, đánh giá thành tích của các đơn vị, địa phương hoặc cá nhân là người đứng đầu đơn vị, địa phương, cần xem xét, lấy kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương làm cơ sở để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.192.731
Truy cập hiện tại 132 khách