Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tổ chức Diễn đàn Du lịch Huế năm 2019
Ngày cập nhật 30/08/2019

Thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển du lịch, dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 51/KH-UBND  ngày 13/3/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 26/8/2019 về việc tổ chức Diễn đàn Du lịch Huế 2019.

Diễn đàn Du lịch Huế năm 2019 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì với sự tham dự của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch và công nghệ thông tin, truyền thông, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, hiệp hội nghề nghiệp, chuyên gia công nghệ thông tin và cơ quan truyền thông báo chí nhằm trao đổi, đề xuất và cam kết triển khai thực hiện về phát triển du lịch, đặc biệt du lịch thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế. Diễn đàn hướng đến các mục tiêu chính sau:
 
1. Phát triển du lịch thông minh nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước về du lịch một cách toàn diện và hiệu quả hơn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Đa dạng hóa hình thức và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp du lịch;  phát huy khả năng quảng bá, truyền thông, cung cấp thông tin tiếp cận cho du khách và cộng đồng thông qua các hình thức du lịch thông minh.
3. Tăng cường xã hội hóa công tác đầu tư dịch vụ du lịch, nhất là các ứng dụng về tiện ích du lịch thông minh trên cơ sở các cơ chế chính sách hỗ trợ.
4. Xây dựng môi trường du lịch địa phương an toàn, thân thiện và năng động.
 
Thời gian dự kiến tổ chức ngày 18 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm hội nghị Khách sạn Indochine Palace.

Tại đây, diễn đàn sẽ trao đổi 04 nội dung:

1. Thực trạng và giải pháp ứng dụng du lịch thông minh
2. Một số tham luận và cam kết triển khai thực hiện các ứng dụng về du lịch thông minh
3. Trao đổi, thảo luận, các sáng kiến, hiến kế của toàn thể đại biểu. 
4. Không gian triên lãm giới thiệu sản phâm, dự án du lịch thông minh: dự kiến có các gian của Vietel, Vietsoftpro, IVICOM.
 
Chi tiết kế hoạch  theo file đính kèm

 

Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.994.167
Truy cập hiện tại 281 khách