Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
Ngày cập nhật 12/09/2019

Ngày 28/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1107/QĐ-TTg về việc tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Theo đó, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm sắp xếp tổ chức, nhân sự của Cục An toàn thông tin sau khi chuyển Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Cục, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8/2019.

 

 

Hai Dinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.192.731
Truy cập hiện tại 1.793 khách