Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025
Ngày cập nhật 23/09/2019

Triển khai thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, ngày 17/9/2019 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT về việc Kế hoạch số Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025.

Với mục đích và yêu cầu của Kế hoạch nhằm: Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và từng cá nhân để hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và từng cá nhân về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; Truyền tải thông điệp về cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền.

Một số nội dung chính trong kế hoạch tuyên truyền:

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở nước ta.
- Thông tin về việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Thông tin về công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thân thiện môi trường, giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
- Thông tin việc ứng dụng các công nghệ mới có hiệu suất năng lượng cao trong sản xuất, chế tạo các máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, liên lạc viễn thông, tưới tiêu, khai thác, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản.
- Thông tin việc ứng dụng năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các giải pháp cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu của phương tiện, thiết bị; chuyển đổi phương thức vận tải hành khách, hàng hóa trong giao thông vận tải.
- Thông tin về các phương tiện, thiết bị, linh kiện, máy móc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các vật liệu mới ứng dụng trong các giải pháp tiết kiệm năng lượng; các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo cho các công trình công cộng, tòa nhà, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống chiếu sáng đô thị, đường giao thông, báo hiệu giao thông, các cơ sở sản xuất công nghiệp...
- Thông tin hướng dẫn, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh học, năng lượng sinh khối...) trong các hộ gia đình.
- Thông tin về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; các công trình xanh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Thông tin về kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Thông tin tác hại của việc phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 
Trong Kế hoạch cũng đề ra một số phương pháp trong công tác truyền thông có hiệu quả như sau:
- Các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương, bao gồm: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử và tạp chí chuyên ngành tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng các tin, bài, các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp,... 
Các cơ quan thông tấn, báo chí phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; hằng năm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể; tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
- Đối với công tác truyền thông xã hội: Xây dựng các chuyên đề, các nội dung thông tin về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các diễn đàn mạng xã hội có số lượng thành viên đông đảo, được nhiều người quan tâm và theo dõi.
- Trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở: Truyền thông ở cơ sở thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống đài truyền thanh cấp xã; thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng - rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; xây dựng nội dung thông tin, in ấn tờ rời, tờ gấp cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình; thông tin trên các bảng tin công cộng; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.
 
Đồng thời cũng cần truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề, các cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức các sự kiện… 
 
Chi tiết kế hoạch vui lòng xem file đính kèm
 
 
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.861.388
Truy cập hiện tại 3.225 khách