Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Đẩy mạnh các hoạt động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”
Ngày cập nhật 18/11/2019
Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Thủ tướng Chính phủ phát động và kêu gọi, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 về việc thực hiện phong trào Nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai đến nay đã đạt được những kết quả nhất định, phong trào có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp. Tiếp nối những kết quả đã đạt được và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào đi vào chiều sâu bằng các giải pháp cụ thể, khả thi, thiết thực; 
 
 
Ngày 08/11/2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số 8448/UBND-CT về việc đẩy mạnh hành động thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" với một số nội dung triển khai một số hoạt động, nhiệm vụ cụ thể sau:
 
1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần trên địa bàn tỉnh và Công văn số 2791/UBND-CT ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa".
Đưa kết quả thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và "Nói không với túi ni lông sử dụng một lần" vào một trong các chỉ tiêu thi đua, đánh giá xếp loại cuối năm của tổ chức, đoàn thể, cá nhân. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai cho các đơn vị trực thuộc.
Các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường phản ánh các địa phương, tổ chức, cá nhân không có hành động tích cực, cụ thể tham gia bảo vệ môi trường; thiếu ý thức, trách nhiệm, thiếu quyết tâm trong tham gia các phong trào, hoạt động nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần trên địa bàn tỉnh.
 
2. Các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thực hiện, tạo điều kiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng túi ni lông và vật dụng bằng nhựa sử dụng 01 lần trong sinh hoạt, hoạt động của cơ quan, đơn vị; cụ thể:
- Đầu tư trang cấp hệ thống lọc nước uống dùng chung và bố trí thùng rác có phân loại rác thải; chỉ dùng túi ni lông, vật dụng chứa đựng thân thiện môi trường phục vụ hoạt động, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị;
- Không sử dụng ly, cốc, ống hút bằng nhựa, túi ni lông, chai nước nhựa sử dụng một lần; không sử dụng các sản phẩm văn phòng như: túi clear, bìa kính, sticker đánh dấu bằng ni lông,… chuyển qua sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; không sử dụng vật liệu ni lông để bao gói sản phẩm quà tặng, hoa trong hoạt động cơ quan;
- Không sử dụng pháo sáng trong các hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện;  sử dụng màn hình chiếu làm phông nền hoặc sử dụng phông dùng nhiều lần (nếu cần thiết thì sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, không sử dụng phông nhựa heflix khó phân hủy); 
- Không treo băng rôn, pano, backdrop, áp phích, quảng cáo, tuyên truyền bằng nhựa heflix; nếu cần thiết thì phải bảo đảm theo đúng quy định về địa điểm và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường; không treo và không cho phép treo băng rôn, pano tại hàng rào trụ sở, văn phòng làm việc;
- Các hội nghị, hội thảo, mời cơm do cơ quan tổ chức trong hoặc ngoài cơ quan, Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm như đối với sinh hoạt của cơ quan trong việc sử dụng các dịch vụ do các đơn vị cung cấp nếu vi phạm quy định này. Bộ phận quản lý tài chính quán triệt không thanh toán các khoản chi có liên quan đến tiêu dùng các sản phẩm ni lông, nhựa sử dụng 01 lần tại cơ quan, đơn vị.
 
Ngoài ra, còn có một số nhiệm vụ, hoạt động mà các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng nhau phối hợp để thực hiện tốt chỉ thị này trong thời gian tới.
 
Đính kèm toàn văn Chỉ thị của UBND tỉnh.
Tập tin đính kèm:
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.868.444
Truy cập hiện tại 1.505 khách