Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Từ 2020, nhân viên bưu điện xã sẽ được ký hợp đồng chính thức
Ngày cập nhật 27/11/2019

Tăng thêm quyền lợi cho nhân viên làm việc tại các điểm bưu điện văn hóa xã là một trong những thay đổi được đề cập tại Thông tư 11/2019/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 22/10/2019.

 

Khoản 1 Điều 1 Thông tư này quy định: Nhân viên làm việc tại điểm bưu điện văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

So với hiện nay, theo Thông tư 17/2013/TT-BTTTT, những nhân viên này chỉ được hưởng thù lao cung cấp dịch vụ, phục vụ đọc sách báo, bảo quản tài sản theo thỏa thuận với doanh nghiệp và các chế độ thù lao khác (nếu có), mà không có sự ràng buộc pháp lý trên cơ sở hợp đồng.

Riêng các điều kiện để trở thành nhân viên bưu điện văn hóa xã sẽ không có sự thay đổi, vẫn phải:

- Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; riêng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tối thiểu phải có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở;

- Được đào tạo cơ bản về các nghiệp vụ bưu chính và tổ chức phục vụ đọc sách, báo;

- Thực hiện đúng các thỏa thuận cam kết với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/20.

 

 

Hai Dinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.666.991
Hiện tại 1.208 khách