Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tạm dừng tiếp nhận thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp
Ngày cập nhật 09/12/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/10/2019 về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, Sở Thông tin và Truyền thông kính thông báo đến các doanh nghiệp, cơ quan báo chí về thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang Thông tin điện tử (TTĐT) tổng hợp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế một số nội dung như sau:

 

1. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tạm dừng cấp giấy phép thiết lập Trang TTĐT tổng hợp với nhóm đối tượng là các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí cho đến khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạm thời chưa tiếp nhận các hồ sơ nộp trực tiếp và trực tuyến liên quan tới thủ tục này trên cơ sở căn cứ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Các nhóm đối tượng khác và thủ tục hành chính khác liên quan đến Trang TTĐT tổng hợp, bao gồm: cấp lại Giấy phép, Gia hạn giấy phép và Sửa đổi, bổ sung giấy phép vẫn thực hiện bình thường.

Sở Thông tin và Truyền thông kính thông báo đến quý doanh nghiệp, cơ quan báo chí được biết.

Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về phòng Thông tin Báo chí Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, số 36 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, điện thoại: 0234 3882333-16 để được hướng dẫn.

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.310.473
Truy cập hiện tại 2.257 khách