Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Ngày cập nhật 23/12/2019
Ngày 31/10/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2784/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo quyết định này Sở có 10 thủ tục hành chính được thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả trong đó: Lĩnh vực báo chí có 2 thủ tục, lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử có 7 thủ tục, lĩnh vực Xuất bản có 1 thủ tục.
 
Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.310.641
Truy cập hiện tại 2.325 khách