Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
Ngày cập nhật 06/01/2020

Ngày 27/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo kết luận số 190/TB-BTTTT của Trưởng ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 15 của Ban chỉ đạo (19/12/2019), trong đó có một số nội dung trọng tâm liên quan đến tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số DTH tại các địa bàn đang thu xem ATV từ trạm phát lại cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước ngày 15/4/2020.

 2.Thời điểm ngừng phát sóng ATV đối với các trạm phát lại trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh “từ 24 giờ ngày 31/12/2019” thành “từ 24 giờ ngày 30/4/2020”.

3. Công tác thông tin tuyên truyền: Cục PTTH&TTDT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương Nhóm II, III, IV đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình qua nhiều hình thức khác nhau; Đài truyền hình Việt nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn các tỉnh Nhóm II, III, IV; Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình trên Đài PTTH tỉnh, các phương tiện truyền thông và các hệ thống truyền thanh cơ sở.

4. Về điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số: Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thành các thủ tục để sửa đổi Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 về hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Theo đó, điều kiện nhận hỗ trợ được điều chỉnh bổ sung “Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số, đang sử dụng máy thu hình tích hợp chức năng thu truyền hình số DVB-T2 hoặc có đầu thu truyền hình số DVB-T2 nhưng không thu được sóng DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet (IPTV) trong thời gian triển khai hỗ trợ tại địa phương”.

Trên cơ sở các nội dung trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã có công văn chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên  Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Đề án số hóa Truyền hình trên địa bàn tỉnh để người dân biết; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Trung tâm văn hóa thông tin đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Đề án số hóa Truyền hình trên địa bàn, rà soát và lập danh sách bổ sung các hộ nghèo, cận nghèo thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số đang sử dụng máy thu hình tích hợp chức năng thu truyền hình số DVB-T2 hoặc có đầu thu truyền hình số DVB-T2 nhưng không thu được sóng DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet (IPTV) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Ban Quản lý Viễn thông công ích xem xét kịp thời khi Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 08/2016/TT-BTTTT được ban hành.

 

 

Phòng BCVT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.310.794
Truy cập hiện tại 2.391 khách