Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020
Ngày cập nhật 15/01/2020
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 26/12/2019 về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTG ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
 
Kế hoạch nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1930-2020); Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi; mừng thắng lợi về những thành tựu kinh tế - xã hội của quê hương đất nước; Biểu dương và phát huy những thành quả về kinh tế - xã hội đã đạt được; lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại diễn ra trong năm 2020; Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công và các đối tượng xã hội, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu đói; Giữ vững quốc phòng an ninh; đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.
 
 
Kế hoạch chi tiết vui lòng mở file đính kèm./.
Tập tin đính kèm:
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.339.966
Truy cập hiện tại 1.392 khách