Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/01/2020

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 31/12/2019 về việc Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục đích của Kế hoạch nhằm chuẩn bị các điều kiện để hình thành tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của đơn vị hành chính cấp xã mới sau khi sắp xếp hoạt động theo quy định khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành. Đồng thời, xác định các nội dung, công việc cần thực hiện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động triển khai phù hợp với quy định và tình hình thực tế ở địa phương và tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ, công chức, viên chức đảng viên và các tầng lớp nhân dân khi tổ chức thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14; tạo động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương.

UBND tỉnh cũng yêu cầu việc thực hiện sắp xếp cần bám sát các quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương. Quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung của từng xã, không có sự gián đoạn giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới; không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Phát huy tính tích cực, chủ động của chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò hướng dẫn của các cơ quan nhà nước, nhiệm vụ do cấp trên chỉ đạo thực hiện đầy đủ và kịp thời. Thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số, tài sản, tài chính, trang thiết bị và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp về đơn vị hành chính mới; đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.337.830
Truy cập hiện tại 2.304 khách